Pijava za Volley Trend kamp

Poš­to­vani, na ovoj stranici se možete pri­jav­iti za učestvo­vanje na Kampu 2022. Cene aranž­mana koje će biti nave­dene se odnose na igrače i trenere iz Srbije, koji žive i rade u Srbiji.

Cene aranž­mana možete pogledati u cenovniku

Nave­dene iznose možete uplatiti:
1. na dole nave­dene račune pre početka kampa
2. na 6 rata do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!
3. kom­ple­tan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta

uplatnicaAgen­cija „Vol­ley Trend“
Bulevar Zorana Djindjića 92
11000 Beograd
---------------------------
ADDIKO BANK A.D
Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 N. Beograd, Srbija

Broj računa: 165−2404−11 PIB : 103653163

---------------------------

NLB Banka
Bulevar Mihaila Pupina 165V
11070 N.Beograd
Broj računa: 310-214801-84
---------------------------

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na odbo­jkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 10 dana uplatite avans od 100 Eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.
Uplatom avansa od 100 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na kampu Vol­ley Trend 2022! Uplata je obavezna!

- Imajte na umu da ne prihvatamo plaćanja kreditnom karticom.

- Molimo Vas da ponesete kopije bankovnih transfera uplate za kamp kako bi ispunili obavezu i izbegli nepotrebne neugodnosti.

Avans koji treba uplatiti je 100e u dinarskoj protivvrednosti. Koristi se srednji kurs "Addiko Bank A.D." banke na dan uplate.

Prijava za Volley Trend kamp

Igrač/Trener(*)
Izaberite opciju!

Ime:(*)
Molimo ukucajte vaše ime!

Prezime:(*)
Molimo ukucajte vaše prezime!

Datum rođenja:(*)
Molimo Vas da upišete datum rođenja

Datum rođenja uneti u formi dd/mm/yyyy!

Adresa:(*)
Unesite ispravnu adresu!

Grad:(*)
Upišite ime grada i poštanski broj!

Država:(*)
Molimo Vas unesite ime Vaše države!

Broj telefona:(*)
Molimo Vas da upišete svoj broj telefona!

Visina:(*)
Izaberite Vašu visinu!

Težina:(*)
Izaberi svoju težinu!

Smena kampa:(*)
Izaberi smenu kampa!

Aranžman:(*)
Izaberi aranžman!

Kamp fizičke pripreme
Invalid Input

U slučaju da ste prethodno odabrali kamp fizičke pripreme, odaberite varijantu - više informacija

E-mail:(*)
Uneli ste pogrešnu adresu!

Ime kluba:
Invalid Input

PRE NEGO ŠTO POTVRDITE VAŠU PRIJAVU, PROČITAJTE PRAVILNIK KAMPA! PRIDRŽAVANJE PRAVILNIKA JE OBAVEZNO NA KAMPU, MOLIMO VAS DA OBAVEZNO PROČITATE PRAVILNIK!

Pravilnik:(*)
Potvridite da ste pročitali pravilnik kampa!

Unesitie sigurnosni kod:(*)
Unesitie sigurnosni kod:  RefreshPogrešan unos!