Pijava za Volley Trend kamp

Poš­to­vani, na ovoj stranici se možete pri­jav­iti za učestvo­vanje na Kampu 2024. Cene aranž­mana koje će biti nave­dene se odnose na igrače i trenere iz Srbije, koji žive i rade u Srbiji.

Cene aranž­mana možete pogledati u cenovniku

Nave­dene iznose možete uplatiti:
1. na dole nave­dene račune pre početka kampa
2. na 6 rata do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!
3. kom­ple­tan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta

uplatnicaAgen­cija „Vol­ley Trend“
Bulevar Zorana Djindjića 92
11000 Beograd
---------------------------
ADDIKO BANK A.D
Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 N. Beograd, Srbija

Broj računa: 165−2404−11 PIB : 103653163

---------------------------

NLB Banka
Bulevar Mihaila Pupina 165V
11070 N.Beograd
Broj računa: 310-214801-84
---------------------------

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na odbo­jkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 10 dana uplatite avans od 100 Eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.
Uplatom avansa od 100 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na kampu Vol­ley Trend 2024! Uplata je obavezna!

- Imajte na umu da ne prihvatamo plaćanja kreditnom karticom.

- Molimo Vas da ponesete kopije bankovnih transfera uplate za kamp kako bi ispunili obavezu i izbegli nepotrebne neugodnosti.

Avans koji treba uplatiti je 100e u dinarskoj protivvrednosti. Koristi se srednji kurs "Addiko Bank A.D." banke na dan uplate.

Prijava za Volley Trend kamp

Izaberite opciju!

Molimo ukucajte vaše ime!

Molimo ukucajte vaše prezime!

Molimo Vas da upišete datum rođenja

Datum rođenja uneti u formi dd/mm/yyyy!

Unesite ispravnu adresu!

Upišite ime grada i poštanski broj!

Molimo Vas unesite ime Vaše države!

Molimo Vas da upišete svoj broj telefona!

Izaberite Vašu visinu!

Izaberi svoju težinu!

Izaberi smenu kampa!

Izaberi aranžman!

Invalid Input

U slučaju da ste prethodno odabrali kamp fizičke pripreme, odaberite varijantu - više informacija

Uneli ste pogrešnu adresu!

Invalid Input

PRE NEGO ŠTO POTVRDITE VAŠU PRIJAVU, PROČITAJTE PRAVILNIK KAMPA! PRIDRŽAVANJE PRAVILNIKA JE OBAVEZNO NA KAMPU, MOLIMO VAS DA OBAVEZNO PROČITATE PRAVILNIK!

Potvridite da ste pročitali pravilnik kampa!

Unesitie sigurnosni kod: Refresh Pogrešan unos!