Dobrodošli

Dragi mladi odbojkaši i odbojkašice, dobrodošli u Internacionalni Odbojkaški kamp Volley Trend

Odbojkaški kamp "VOLLEY TREND“, poznati i priznati domaći i medjunarodni odbojkaški brend je jedinstvena sportska organizacija u Evropi i svetu u kojoj se po najsavremenijim metodama i sa najsavremenijim sredstvima radi na obogaćivanju i usavršavanju odbojkaskog i drugog znanja mladih odbojkaša i na stručnom osposobljavanju i usavršavanju trenera. Odbojkaški kamp "VOLLEY TREND“ zauzima lidersku poziciju medju odbojkaškim kampovima.

Volley Trend Camp 2020.

Obaveštavamo Vas da će ove godine Internacionalni Odbojkaški kamp Volley Trend biti održan u periodu od 24.07 - 02.08.2020. godine. Kao mera prevencije i smanjenja rizika bolesti COVID-19 Volley Trend Camp biće održan u jednoj smeni - 24.07 - 02.08.2020. godine. Svim prijavljenim kamperima koji ne mogu da uzmu učešće na ovogodišnjem Volley Trend Camp-u biće vraćen avans.

U nadi da ćemo se videti na sportskim terenima Volley Trend Camp-a, sportski pozdrav!

Treneri na kampu

Poslednjih sedam godina Volley Trend je pažljivo gradio svoj trenerski tim. Ponosni smo da danas imamo trenere u svim nacionalnim selekcijama Srbije kao i u kvalitetnim inostranim timovima!!
Pionirska reprezentacija Srbije: Selektor Željko Šćepanović, selektor Nemanja Zekić. Asistent: Dragana Janković
Kadetska reprezentacija: Selektor Jovo Caković
Juniorska reprezentacija: Selektor Vladimir Vasović
Seniorska reprezentacija: Drugi trener Duško Nikolić
Treneri u inostranim klubovima; Stevan Ljubičić-Dinamo Bukurešt-Rumunija, Duško Nikolić - Partizan-Srbija, Aleksandar Bošković - Anortosis-Kipar, Milodanović Andrea - UTE-Budapest-Madjarska, Saša Nedeljković- Bekerscaba-Madjarska.

NOVI ASOVI SU U TRENDU! Internacionalni odbojkaški kamp "VOLLEY TREND 2020" i ove godine pripremio je nesto novo!!! Pod sloganom "BUDI SPREMAN" idejni tvorci najpoznatijeg odbojkaškog kampa nude sjajne i vrhunske uslove za stručan rad i usavršavanje.

Individualni programi

Sve veći broj prijavljenih kampera se odlučuje za razne individualne programe kampa! Polako, ali sigurno, postajemo najbolji kamp u Evropi u radu u individualnim programima kampa!

Sigurni smo da imamo najveći broj prijavljenih kampera za individualne programe! Prošle godine je bilo prijavljeno 29 igrača za Individualni program, Fizičke pripreme 1 igrač, Kamp plus 152 igrača, Pro camp 1 igrač. Svi ovi podaci govore o nama , našem kampu, a pogotovo o našim specijalizovanim trenerima za individualni rad: profesor Nenad Manojlović, profesor Petar Novković i Bojan Stupar! Sjajni treneri sa sjajnim uslovima za rad!!!

Svaki kamper sa trenerom ima poseban termin u sali i posebnu opremu za održavanje individualnog programa!!! Možete pogledati više na našim stranicama individualnih programa Volley Trend Camp-a!

Upoznajte naš kamp

  • Želimo Vam ponuditi mnogo više, najbolji smeštaj, najbolju ishranu i mnogo drugih sadržaja.
  • Rad dece na kampu u kontinuitetu prate najbolji treneri iz Srbije.
  • Od ove godine snimamo treninge, nakon snimljenog treninga vršimo analizu i predstavljamo kamperima gde prave grešku i šta treba ispraviti.
  • Vršimo skautiranje kampera za profesionalnu odbojku, kao i za koledže u Americi i Kanadi. U tome će nam pomoći treneri iz Amerike i Kanade koji su najavili dolazak na naš kamp!

Volley Trend u Bugarskoj!!!

Volley Trend organizuje kamp u Bugarskoj - Botevgrad !!!
Indetičan program kampa kao u Kosjeriću!
Smene će biti u sledećim terminima:
12.07-21.07 ; 21.07-30.07.2020. godine.

Opšti kamp

Opšti kamp Osnovni aranž­man kampa obuhvata: • 9 punih pan­siona, 10 dana u hotelu Olympic, Kosjerić • Smeš­taj u dvokrevet­nim i trokrevet­nim sobama sa kupatilom, TV, internet • Kamp se održava u periodu od 24.07...

opširnije

Kamp plus

Kamp plus VOL­LEY TREND je obezbe­dio speci­jal­i­zo­van način indi­vid­u­alnog rada Indi­vid­u­alni pro­gram je namen­jen igračima star­i­jim od 12 godina. Nave­deni pro­gram je namen­jen pre svega otk­lan­janju nepravil­nosti u osnovnim ele­men­tima odbo­jke, kao...

opširnije

Edukacija trenera

Edukacija trenera Volley Trend kamp između ostalog organizuje kamp edukacija za trenere za sve uzraste i kategorije.Za trenere je osmišljen i organizovan jedinstven program rada što će Vam pomoći da uzmete...

opširnije

Individualne pripreme

 Individualne pripreme Agencija VOLLEY TREND  organizuje i individualne pripreme igrača sa akcentom na kondicionu pripremu u predtakmičarskom periodu kao i u samom takmičarskom peridu, a to se odnosi na igrače koji nemaju...

opširnije

Kamp fizičke pripreme

Kamp fizičke pripreme Anal­izira­jući rad kampa u posled­nje četiri godine došli smo do zaključka da u pro­gram našeg kampa uvedemo I indi­vid­u­alne fiz­ičke pripreme pod nazivom KAMP FIZIČKE PRIPREME! Kamp fiz­ičke pripreme pred­stavlja...

opširnije

Kamp oporavak

 Oporavak od povreda Agencija Volley Trend u okviru Volley Trend kampa organizuje kamp za oporavak sportista od povreda. Volley Trend kamp organizuje smene isključivo za oporavak igrača i igračica od sportskih povreda...

opširnije

Pro Kamp

Pro Kamp Individualni program namenjen igračima (starijim od 16 godina). Otklanjanje nepravilnosti igrača, učenje navika tehničkim elemenata, usavršavanje. Pro­gram se održava u stan­dard­nim ter­min­ima kampa u periodu od 24.07 - 02.08.2020. godine. Napravite sami svoj...

opširnije

Kamp za klubove

Kamp za klubove Ambicije ljudi rastu iz dana u dan baš kao i sama agencija Volley Тrend. Nova ideja pod okriljem naše kompanije je priprema sportista i ekipa, bez obzira da...

opširnije

Turniri

Turniri Pored naših ponuda odlučili smo se za organizaciju turnira! Organizovali  smo medjunarodni turnir u pod nazivom VOLLEY TREND TOURNAMENT 2014. koji se održao 21-22 avgusta u Kosjeriću! Na turniru je...

opširnije